• Fly Poland Crew

1. Windshear

Zaktualizowano: 27 lut 2020

To nasz pierwszy post na blogu w dziale ATPL. W tej zakładce będziemy regularnie publikować posty dotyczące zagadnień z zakresu materiału do licencji ATPLa. Mamy nadzieję, że taka forma postów oraz ich treść utrwali wiedzę, którą będziecie mogli wykorzystać przy zdawaniu egzaminów teoretycznych w ULC.


Uskok wiatru


Uskok wiatru jest zjawiskiem pogodowym polegającym na nagłych zmianach kierunku lub prędkości wiatru w atmosferze, występującym na niewielkiej przestrzeni w krótkim czasie.


To jedno z  najbardziej niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych dla lotnictwa, powodujące gwałtowne zmiany prędkości opływu płatowca przez prąd powietrza i związane z tym zmiany wielkości siły nośnej. Zjawisko to najczęściej występuje w pobliżu burz, frontów oraz w pobliżu gór i inwersji.


Uskok wiatru jest również kluczowym czynnikiem powstawania silnych burz. Dodatkowo uskok wiatru powoduje ryzyko powstawania turbulencji.


W przypadku gdy uskok wiatru wystąpi w trakcie startu, najlepszym rozwiązaniem jest:


A) Unikanie obszaru z uskokami wiatru

B) Wybór niższej prędkości wznoszenia

C) Redukcja mocy startowej

D) Opóźnienie startu-------------------This is the first post on our blog. We would to share our knowledge from ATPL course. We will post regulary notes about important issues from ATPL theory. We hope that you will pass exams and our materials will be helpful for you.Windshear


Windshear is difference in wind speed or direction over a relatively short distance. It could be ertical or horizontal.  Vertical wind shear is a change in wind speed or direction with change in altitude. Horizontal wind shear is a change in wind speed with change in lateral position for a given altitude.


It is commonly observed near microbursts and downbursts caused by thunderstorms, fronts, areas of locally higher low-level winds referred to as low level jets, near mountains, radiation inversions.


Wind shear is main factor in the creation of severe thunderstorms. The additional hazard of turbulence is often associated with wind shear.


If the windshear is expected to occur during take-off, the best soluton is to:


A) Avoid shear area visually

B) Select lower climb speed

C) Perform reduced take off thrust

D) Delay departure


fot. Fly Poland

332 wyświetlenia1 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

4. METAR

3. NOTAM

2. Icing