• Fly Poland Crew

3. NOTAM

Kolejny nasz post przygotowaliśmy na temat planowania, a dokładnie analizy depesz NOTAM, które informują nas o istotnych kwestiach związanych z wykonywaniem operacji lotniczych na danym lotnisku.


W Polsce wymianą depesz NOTAM zajmuje się Służba Informacji Lotniczej, która jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) znajduje się w Warszawie w siedzibie PAŻP posiada adres AFS: EPWWYNYX.


Typy NOTAM:


- NOTAMN = NOTAM nowy (ang. NOTAM New) – zawierający nowe informację

- NOTAMR = NOTAM zastępujący (ang. NOTAM Replace) – informacja zastępująca już wcześniej

opublikowaną

- NOTAMC = NOTAM kasujący (ang. NOTAM Cancel) – kasuje opublikowaną wcześniej informację


NOTAM występuje również w zmodyfikowanej formie jako SNOWTAM (NOTAM o stanie drogi startowej związanych z występowanie opadów śniegu czy lodu), ASHTAM (NOTAM o aktywności wulkanu) oraz BIRDTAM (NOTAM informujący o aktywności ptaków).


Pamiętajcie aby zawsze przed lotem zapoznać się z aktualnymi NOTAM lotniska startu i lądowania

ale także lotnisk zapasowych.


Przykładowe pytanie z ATPLa:


NOTAM jest wydawany w odniesieniu do następujących sytuacji:


A) Rutynowe prace konserwacyjne na drogach kołowania

B) Brak obsługi marszałka na płycie postojowej

C) Występowanie lub poprawa poważnych przeszkód na polu manewrowym

D) Brak znaków lotniczych na terenie lotniska-------------------Our next post in connected with flight planning. We want to focus on analysis NOTAMS, which inform us about important issues related to the performance of operations at airports. NOTAM ( A notice to airmen) is a notice filed with an aviation authority to alert aircraft pilots of potential hazards along a flight route or at a location that could affect the safety of the flight.


In Poland, NOTAM messages are presented by Polish Air Navigation Services Agency. The International NOTAM Office (NOF) is located in Warsaw, the PANSA headquarters has the AFS address: EPWWYNYX.


Types of NOTAMs:


- NOTAMN = NOTAM New - containing new information

- NOTAMR = NOTAM Replace - replacement information previously published

- NOTAMC = NOTAM Cancel - deletes previously published information


There are some special version of NOTAMs: SNOWTAM (NOTAM about the condition of the runway associated with the occurrence of snow or ice), ASHTAM (NOTAM on volcano activity) and BIRDTAM (NOTAM on bird activity)


Please rememeber to check before flying NOTAMs of take off / landing airport and also alternate

airports.


Simple questions from ATPL sylabus:


A NOTAM shall be originated and issued concerning which of following information:


A) Routine maintenance work on aprons and taxiways

B) The lack of apron marshalling services and road traffic control

C) The occurrence or correction of major defects or impediments in the manoeuvring area

D) The unserviceability of location and destination or other instruction signs


Fot. Fly Poland

250 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

4. METAR

2. Icing

1. Windshear