• Fly Poland Crew

Kikity Airfield (EPKI)

Latanie GA to nie tylko budowanie nalotu oraz skrupulatne przepisywanie godzin z PDT do logbooka, ale także eksploracja regionu, nad którym się poruszamy, podziwianie widoków, odwiedzanie nowych lotnisk i lądowisk, korzystanie z tego, że w krótkim czasie możemy być w zupełnie innym miejscu. Latanie GA możemy nazwać "lotniczą turystyką".


W tym dziale naszego bloga chcielibyśmy podzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz opinią na temat lotnisk i lądowisk w Polsce, które odwiedziliśmy do tej pory.


Dla wielu z Was miejsce, które opisaliśmy w tym poście jest bardzo dobrze znane. Lecz pewnie też wielu z Was jeszcze tam nie było.


Lądowisko Kikity (EPKI) położone jest na północny-wschód od Olsztyna, nad jeziorem Luterskim.

Posiada pas trawiasty o długości 850 metrów oraz szerokości 35 metrów z oznaczeniem 11/29. Z uwagi na pochylenie terenu oraz przeszkody terenowe (wysokie drzewa na wzniesieniu), zalecane jest wykonywanie lądowań na kierunku 11, a startów z pasa 29.


Pas utrzymany jest w bardzo dobrym stanie, sezonowo oświetlony, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie operacji lotniczych po zmroku. W okresie zimowym oraz wczesnej wiosny zalecane jest sprawdzenie pasa przed lądowaniem, ponieważ może być grząsko. Informacje dla pilotów dotyczące lądowiska dostępne są w AIP VFR Polska.


Nad EPKI obowiązuje prawy krąg do pasa 11 o standardowej wysokości 1000 ft AGL. Elewacja lądowiska to 564 ft. Base Leg wykonuje się z malowniczym widokiem nad jeziorem. W dolocie do lądowiska skontaktuj się z Kikity Radio na 119,400 MHz.


Na lądowisku Kikity znajduje się restauracja wraz z hotelem, dzięki czemu miejsce to staje się wyjątkowo atrakcyjne dla osób przylatujących. Dodatkowo, umiejscowienie nieopodal jeziora Luterskiego skłania do pieszych lub rowerowych wycieczek. Według nas wycieczka lotnicza do Kikit to świetny pomysł dla osób lubiących naturę oraz mazurski klimat, mających nieco więcej czasu niż 2/3 godziny i chcących aktywnie wypocząć.  Polecamy!


Lot z Milewa (EPMX) na lądowisko Kikity (EPKI) samolotem typu Cessna C150/152 zajmuje około 45 minut.

Właściciel nie pobiera opłat za lądowanie. Lecz przed planowanym przylotem warto zadzwonić i upewnić się co do warunków panujących na pasie.


Ocena Fly Poland:


Stan pasa - 5/5

Lokalizacja - 5/5

Baza noclegowa / oferta gastronomiczna - 5/5

Bliskość sklepów - 1/5

Bliskość stacji benzynowej - 1/5

Bliskość natury - 5/5

Kontakt z właścicielem - 5/5


Pomocne linki związane z lądowiskiem Kikity:


Strona lądowiska - http://www.kikity.com.pl

Dlapilota - EPKI - https://lotniska.dlapilota.pl/kikity

AIP VFR POLSKA - https://ais.pansa.pl/vfr/aip.htmlfot. Fly Poland

powyższe informacje nie do użytku operacyjnego.-------------


Flying  is not only building a raid and scrupulous rewriting hours from technical logbook to logbook. but also exploring the region, admiring views, visiting new airports and runways. Flying GA can be called "air tourism".


In this section of our blog, we would like to share our knowledge, experience and opinion about airports in Poland that we have visited so far.


For many of you, the place that we described in this post is very well known. But probably many of you have not been there yet.


Kikity (EPKI) is located north-east of Olsztyn - close on Luterskie Lake. It has grass runway with length of 850 meters and a width of 35 meters with runway direction 11/29. Due to the slope of the terrain and terrain obstacles (high trees on the hill) - it is recommended to land on on runway 11 and take off on runway 29.


Runway is in very good condition, seasonally lit, so it is possible to perform operations after dark. In winter and early spring - it is recommended to check the runway before landing, as it may be slushy. More information is available at AIP VFR Polska.


EPKI use right hand traffic pattern at 1000 ft AGL. The elevation of the landing pad is 564 ft. Base Leg is made with a picturesque view over the lake. In the vicinity of airfield, please contact Kikity Radio at 119.400 MHz.

Kikity has nice restaurant with a hotel and this is big advantage for visitors in Masuria region.  thanks In addition, the location near lake encourages walking or cycling.


In our opinion flight to Kikity is a great idea for people who like nature and the Masurian climate, have a little more time than 2/3 hours and want to actively relax.


Flight from Milewa (EPMX) to the Kikity (EPKI) on  Cessna C150 / 152 takes about 45 minutes.


There is no landing fees at airfield. Please also call the owner and announcement your intentions.


Fly Poland rating:


Runway conditon - 5/5

Location - 5/5

Accommodation / gastronomic offer - 5/5

Shops close to airport - 1/5

Gas station close to airport - 1/5

Closeness to nature - 5/5

Contact with the owner - 5/5


Helpful links related to the Kikity landing site:


Airfiled offical websiste - http://www.kikity.com.pl

Dlapilota.pl - EPKI - https://lotniska.dlapilota.pl/kikity

AIP VFR POLSKA - https://ais.pansa.pl/vfr/aip.html


fot. Fly Poland

132 wyświetlenia0 komentarzy