• Fly Poland Crew

2. Icing

Nasz kolejny post dotyczy oblodzenia, które jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem szczególnie dla pilotów GA. Oblodzenie powoduję utratę osiągów, sterowności, a przede wszystkim bezpieczeństwa.


Oblodzenie


Formowanie się lodu na statku powietrznych może mieć poważne konsekwencja dla jego osiągów. Nowoczesne samoloty posiadają szereg instalacji antyoblodzeniowych (anti-icing) oraz odlodzeniowych (de-icing systems) .


Najlepszą i najprostszą metoda jest unikanie stref gdzie prognozowane jest oblodzenie.


Oblodzenie występuje w warunkach:


- woda występuje w stanie ciekłym

- temperatura otoczenia jest poniżej 0 stopni Celsjusza

- temperatura płatowca jest poniżej 0 stopni Celsjusza


Oblodzenie powstałe na samolocie prowadzi do spadku siły nośnej ; wzrostu sił oporu oraz wzrostu masy. Oblodzenie strukturalne ma różną intensywność: słabe, umiarkowane oraz silne. Zjawiska, które należy omijać i unikać związane z powstawanie oblodzenia: marznący deszcz (FZRA), marznąca mżawka (FZDZ), marznąca mgła (FZFG).


W przypadku lotnictwa GA może wystąpić oblodzenie gaźnika w silnikach tłokowych i turbinowych. Oblodzenie powstaje wskutek zderzenia się z przechłodzonymi kroplami wody. Oblodzenie gaźnika powstaje najczęściej, kiedy wilgotność powietrza jest wysoka. Do oblodzenia w przypadku silnika tłokowego może dojść przy temperaturach -10 stopni do +30 stopni przy wilgotności względnej 30% lub więcej. Największe ryzyko występuje dla zakresu temperatur -2 do +15 stopni w chmurach, we mgle lub w trakcie opadów. W trakcie dłuższego kołowania i grzania silnika zalecane jest dokładne wykonanie próby silnika – jeżeli nastąpi wzrost mocy – natychmiast należy włączyć podgrzew gaźnika.


Przykładowe pytanie z ATPL:


Która informacja pogodowa zawiera ostrzeżenie dotyczące oblodzenia?


A) Wykres powierzchniowy

B) SIGNIFICANT

C) GAFOR

D) Wykres 700 hPa-------------------Our next topic is really important for GA pilots. We would like to share more info about Icing.


The formation of ice on aircraft can have serious consequences for its performance. Modern aircraft have a number of anti-icing and de-icing systems. The best and easiest method is to avoid zones where icing is forecast.


Icing occurs in the following conditions:


- water is liquid

- the ambient temperature is below 0 degrees Celsius

- the airframe temperature is below 0 degrees Celsius


Icing on the plane leads to a decrease in lift; increase of resistance forces and mass increase. Structural icing has different intensities: light, moderate and severe. Icing is connected with phenoms that should be avoided: freezing rain (FZRA), freezing drizzle (FZDZ), freezing fog (FZFG).


In the case of GA aviation, carburetor icing may occur in piston and turbine engines. Ice builds up when it collides with supercooled water droplets. Carburetor ice builds up most often when the humidity is high. Icing on a piston engine can occur at temperatures from -10 degrees to +30 degrees at a relative humidity of 30% or more. The greatest risk occurs for the temperature range -2 to +15 degrees in the clouds, in fog or during rainfall. During longer taxiing and heating the engine, it is recommended to run up engine properly - if power increases - immediately turn on the carburetor heating.


Which weather chart gives information about icing?


A) Surface chart

B) Significant weather chart

C) GAFOR

D) 700 hPa chart


fot. Fly Poland

98 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

4. METAR

3. NOTAM

1. Windshear